به فام راه بستر خوش آمدید

شرکت فام راه بستر (FRB) از سال 1380 با هدف بکار بستن فناوري پيش تنيدگي در ارائه روش‌هاي بهينه و نوين با مزاياي اقتصادي و زيست محيطی در پروژه‌هاي عمراني، فعاليت خود را آغاز نمود. اين فناوری حدود 50 سال است که در کشورهاي پيشرفته دنيا به کار گرفته شده و تجارب ارزنده‌ای در عمران و آبادانی بجاي گذارده است. فام‌راه(FRB) با برخورداری از دانش روز و تجربيات متخصصين خود همواره در مسير توسعه پايدار و بهبودي مداوم حرکت نموده که حاصل آن با کمال افتخار توانايی فعاليت به عنوان يک سيستم پيش تنيدگی کامل هم تراز با سيستم‌های مطرح دنيا با سابقه مشارکت موفق در حدود يکصد پروژه عمرانی داخلی و خارجی مي‌باشد. فام‌راه (FRB) اعتبار خود را بر روي تعهد، دانش فنی، تحويل بموقع، اقتصادی بودن کار و سازگاری با محيط زيست بنا نموده و معتقد است که خدمات فرداي ما، مي‌بايست بهتر از خدماتي باشد که امروز خوب تلقي مي‌شوند.

خدمات و توانمندي‌های فام راه بستر

مشاوره تکنولوژی ساخت و ارائه راهکارهای مدرن و اقتصادی از فاز يک پروژه
تامين مصالح، تجهيزات و اجرای بخش پيش تنيدگی پروژه
مهندسی و اجرای بخش‌های خاص پروژه مانند جابجایی سنگين و جابجايی سازه‌های عظيم در محل و پيشرانی پلها
مهندسی و تامين ماشين آلات مدرن پل سازی مانند گنتری‌ها ، قالب‌های درجا پيشرونده، مکانيزم‌های پيشرانی و نصب و اجرای کار
اجرای کار در مخازن، راکتورها، سدها، مهار خاک و شالوده‌ها، سيستم‌های ترکه‌ای و کابلی
ارائه راهکار های نوین نصب و اجرای سازه ها
کل پروژه ها
قبل از سال 90
بعد از سال 90
پروژه های کنونی

برخی ازخدمات ما

  • طراحی و اجرای ساختمان‌های بتنی پيش تنيده، سالن‌های صنعتی بتنی و کف‌ها، باندها و زيرسازي‌های پيش تنيده راهها
  • تامين ابزار مخصوص پروژه‌ها و جک‌های هيدروليکی مخصوص ظرفيت بالا و با قابليت‌های مختلف
  • مشاوره تکنولوژی ساخت و ارائه راهکارهای مدرن و اقتصادی از فاز يک پروژه
  • مهندسی و تامين ماشين آلات مدرن پل سازی مانند گنتری‌ها ، قالب‌های درجا پيشرونده، مکانيزم‌های پيشرانی و نصب و اجرای کار